Upvote Upvoted 2 Downvote Downvoted
Scientists figure out what happens when you die.
posted in Off Topic
1
#1
0 Frags +

Y̵̫̬̩͔̥̼̊̈́̒̋͘Ő̷̢̹̫̲̪̫͙̠́̓͐͋̂͐̎̋̔U̸͕̹̗̬̍͂͂́̍̈͠ ̵̻̐͒̐́͒̔W̷̢͔̘͚̰͛̋͝Ǐ̶͈̗̤̩̠͍͈̰̭̍̌͋͛͘͝L̷̪̾̿͑̇̄̕͝͠͠Ļ̷̗͍̙͎̪̩̞̾̄̃ ̵̢̧͕̟̝̠̊Ḑ̸͍̹̥͈͐̌̍̿͂̔̆̐̕͝ͅÌ̵͓̟̱̫̺̖͚̤͠ͅE̵̪̺̻̲͓͗͌͑̓̋̄̍̊͐͋

Y̵̫̬̩͔̥̼̊̈́̒̋͘Ő̷̢̹̫̲̪̫͙̠́̓͐͋̂͐̎̋̔U̸͕̹̗̬̍͂͂́̍̈͠ ̵̻̐͒̐́͒̔W̷̢͔̘͚̰͛̋͝Ǐ̶͈̗̤̩̠͍͈̰̭̍̌͋͛͘͝L̷̪̾̿͑̇̄̕͝͠͠Ļ̷̗͍̙͎̪̩̞̾̄̃ ̵̢̧͕̟̝̠̊Ḑ̸͍̹̥͈͐̌̍̿͂̔̆̐̕͝ͅÌ̵͓̟̱̫̺̖͚̤͠ͅE̵̪̺̻̲͓͗͌͑̓̋̄̍̊͐͋
2
#2
0 Frags +

Yo the feds said you can't be posting this they're on their way

Yo the feds said you can't be posting this they're on their way
3
#3
-5 Frags +

HELP!!!!!!, the opps are knocking

Will I die?

If I don't post again

Assume the worasbh ddajckb jsdsgvfsd

HELP!!!!!!, the opps are knocking

Will I die?

If I don't post again

Assume the worasbh ddajckb jsdsgvfsd
4
#4
1 Frags +

how do i change a thread title? i want this thread to be about tf2 creepypastas now

how do i change a thread title? i want this thread to be about tf2 creepypastas now
5
#5
17 Frags +

https://i.gyazo.com/2d346cdb769e73f553758d105abfa67d.png

thanks google translate.

[img]https://i.gyazo.com/2d346cdb769e73f553758d105abfa67d.png[/img]

thanks google translate.
6
#6
-3 Frags +

https://tf2freakshow.fandom.com/wiki/Ape_Heavy

https://tf2freakshow.fandom.com/wiki/Ape_Heavy
7
#7
0 Frags +

Hey guys! Have you heard of Candlejack? It's a pretty co

Hey guys! Have you heard of Candlejack? It's a pretty co
8
#8
-3 Frags +

ņ̨̛͙̙̗̘͙̞̪͉̭͔͙̹̻̦͓̌͒̒ͭ̒̍̊ͨ̒ͧ̌̚o̷̰̳͉̝̝̺ͧͪ̔̅̈́ͧ̃ͩ̄̈̕͢͞͡ ͣ͋ͣ͂̋ͫ́ͬ͑̈́ͦ͗ͮ͊͏̸̜̩̥̳̩̰̗͉̬̖̗̲̠̻̟͈̻̲̹̀͜iͧ̇̔̆̔́҉̨͚͔̥͍̬͉̰̭͠ ̶̵͇͇̱̹͇̞͍̟̲̺̤̉ͣ̒̔ͮͤͯ̊͗̆̀w̧̧̳̩̫̱͓͍͚̥ͦͧͪ͋̓͒ͥ̂́ǫ̺͕̥̺̳̙̖͙͓̜͖̘̟ͥͤͨ͢͟͟͠ņ̡͇͓̥͓̼̥͙̙̝ͪͮ̏ͦ̉̑̕t̸ͩ͂̂ͧͪ͂͒ͬ͆͛ͫ́ͬ̅͏̩̦͈̬̣̱

ņ̨̛͙̙̗̘͙̞̪͉̭͔͙̹̻̦͓̌͒̒ͭ̒̍̊ͨ̒ͧ̌̚o̷̰̳͉̝̝̺ͧͪ̔̅̈́ͧ̃ͩ̄̈̕͢͞͡ ͣ͋ͣ͂̋ͫ́ͬ͑̈́ͦ͗ͮ͊͏̸̜̩̥̳̩̰̗͉̬̖̗̲̠̻̟͈̻̲̹̀͜iͧ̇̔̆̔́҉̨͚͔̥͍̬͉̰̭͠ ̶̵͇͇̱̹͇̞͍̟̲̺̤̉ͣ̒̔ͮͤͯ̊͗̆̀w̧̧̳̩̫̱͓͍͚̥ͦͧͪ͋̓͒ͥ̂́ǫ̺͕̥̺̳̙̖͙͓̜͖̘̟ͥͤͨ͢͟͟͠ņ̡͇͓̥͓̼̥͙̙̝ͪͮ̏ͦ̉̑̕t̸ͩ͂̂ͧͪ͂͒ͬ͆͛ͫ́ͬ̅͏̩̦͈̬̣̱
9
#9
3 Frags +
Spritehttps://i.gyazo.com/2d346cdb769e73f553758d105abfa67d.png

thanks google translate.

https://i.imgur.com/PGWHIQr.png

https://i.imgur.com/zVeDenJ.png

https://i.imgur.com/85W4uJc.png

https://i.imgur.com/QjbkN0X.png

get rid of those dang vietnamese symbols and give me my english words

[quote=Sprite][img]https://i.gyazo.com/2d346cdb769e73f553758d105abfa67d.png[/img]

thanks google translate.[/quote]

[img]https://i.imgur.com/PGWHIQr.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/zVeDenJ.png[/img]

[img]https://i.imgur.com/85W4uJc.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/QjbkN0X.png[/img]
get rid of those dang vietnamese symbols and give me my english words
10
#10
-1 Frags +

true legends never die they only respawn

true legends never die they only respawn
11
#11
0 Frags +

vietnamese

[i]vietnamese[/i]
12
#12
-1 Frags +

როცა კვდები კვდები ეგაა ვსიო პიზდეც იობანი ვ როტ ბლიად

როცა კვდები კვდები ეგაა ვსიო პიზდეც იობანი ვ როტ ბლიად
13
#13
-2 Frags +

ባደረካቸው ድርጊቶች ምክንያት ቤተሰቦችዎ ደሙን ያፈሳሉ ፡፡ ለድርጊቶችዎ የዘላለም ሥቃይ ይሰማቸዋል ፡፡ ያፈሰሱ እንባዎች ወደ ደም ይለወጣሉ ፣ የሚሰማቸው ህመም ሊቋቋሙት የማይችሉት ይሆናሉ ፡፡ በቅርቡ ለብቻዎ ትሆናላችሁ

ባደረካቸው ድርጊቶች ምክንያት ቤተሰቦችዎ ደሙን ያፈሳሉ ፡፡ ለድርጊቶችዎ የዘላለም ሥቃይ ይሰማቸዋል ፡፡ ያፈሰሱ እንባዎች ወደ ደም ይለወጣሉ ፣ የሚሰማቸው ህመም ሊቋቋሙት የማይችሉት ይሆናሉ ፡፡ በቅርቡ ለብቻዎ ትሆናላችሁ
14
#14
0 Frags +

mày sẽ chết

mày sẽ chết
Please sign in through STEAM to post a comment.